Historiek en evolutie voedselbedeling

De bedeling van voedsel in Lummen vond haar oorsprong niet bij leken maar bij de Zusters Kindsheid Jesu in Lummen en dit al meer dan 30 jaar geleden.
Ze ontstond uit de vaststelling dat enkele kinderen in de school zelden of nooit boterhammen bij hadden. Ze kregen dan een boterham van het klooster. Hun families leefden in grote armoede. De zusters vroegen aan plaatselijke handelaars naar overschotten en die brachten ze zelf naar die families. In diezelfde  periode kwam er een vervaldatum op de producten en werd er nog meer voedsel weggegooid. Zuster Marie-Jeanne zag dat in de plaatselijke superette en vroeg of ze die producten mocht meenemen. Zo ontstond de voedselbedeling aan de kloosterdeur. De mensen in nood mochten aanbellen en kregen hulp afhankelijk van de producten die ze hadden ingezameld.

Echt pionierswerk voor die tijd als we weten dat in die periode de Nationale Voedselbank in leven geroepen werd om voedselverspilling tegen te gaan om daarmee de noodlijdenden te helpen. In Limburg vierde de Voedselbank  in 2018 haar 25 jarig bestaan.

De voedselbedeling bij de zusters was daarom bekend ver buiten de gemeentegrenzen. Er waren nog niet veel centra waar voedsel uitgedeeld werd.

De kloostergemeenschap was nog goed bevolkt en meerdere medezusters hadden de pensioenleeftijd bereikt en naar het voorbeeld van hun stichter Kanunnik Triest hebben ze zich vele jaren met hart en ziel ingezet om die kwetsbare groep te helpen.

Helaas werd hun gemeenschap steeds kleiner en werd het organiseren van inzamelen, verwerken en uitdelen steeds moeilijker. Hun grote bekommernis ‘Zou alles wegvallen als de tijd gekomen was dat zij Lummen gingen verlaten?’

In de hoop dat hun werk kon voortgezet worden,  sloten ze op 10 april 2008 aan bij de grote Sint Vincentius Vereniging. Onder de naam van ‘Conferentie Kindsheid Jesu Lummen’.

Een paar jaren later werden enkele leken aangesproken  om te komen helpen en op korte tijd werd veel in handen van de vrijwilligers gelegd.

2015. De laatste zusters zouden midden 2016 vertrekken uit Lummen en het klooster zou  een andere bestemming krijgen. Wat nu? Waar naartoe met de voedselbedeling?

De kapel, een grote mooie ruimte zou ideaal zijn als locatie om voedsel te bedelen. Zou dat mogelijk zijn? De congregatie ging akkoord. In juli 2016 mochten we beschikken over de kapel met de twee zij-lokaaltjes (sacristie en bergruimte) en de gang die het klooster verbond met de plaatselijke basisschool.

De gemeente heeft de noodzakelijke aanpassingswerken voor haar rekening genomen. Licht, keukenmeubel, warmwatervoorziening en de plaatsing van de  zonnewering voor de ramen. 

Wij hebben dan zelf professionele rekken, extra diepvriezers en koelkasten aangekocht. Daarna kreeg alles nog een fris kleurtje verf.

De vrees die de zusters hadden, is gelukkig niet uitgekomen. Wij hebben nu een fantastisch team vrijwilligers en bouwen onze werking nog altijd verder uit. Er groeien steeds nieuwe ideeën om de mensen die we helpen nog meer van dienst te zijn.

Uniek in Lummen is eveneens dat de gezinnen elke week om een voedselpakket mogen komen, meestal is dat slechts 1 maal en soms 2 maal per maand. Dat danken wij enerzijds aan de zusters die dagelijks voedsel uitdeelden en goede afspraken hadden met onze plaatselijke handelaars om voedsel af te halen en anderzijds aan onze vrijwilligers die bereid zijn om dat mogelijk te maken want het is best tijdsintensief. Voedsel afhalen, sorteren, indien nodig verwerken, invriezen … en dan alles klaarzetten om de bedelen,  het bedelen zelf met de nodige administratie die daarmee samen gaat en de opruim achteraf.

Een groot pluspunt. Daar de gezinnen eenmaal per week komen, bouwen we een fijne vertrouwensband op met onze cliënten. Dat luisterend oor is toch zo belangrijk. De schrijnende verhalen die we regelmatig te horen krijgen, geven onze vrijwilligers nog meer zin en voldoening om zich blijven in te zetten.

Wij hopen dat we nog lang op die wijze verder kunnen werken.

Corona strooit momenteel roet in het eten. Zolang we niet verlost zijn van het virus, is er om de 2 weken een bedeling. Deze is zeer goed opgevolgd door onze cliënten. Corona heeft ons geleerd dat we om de twee weken een mooier gevarieerd pakket kunnen samenstellen. Zeker een pluspunt.

  

Historiek en evolutie voedselbedeling

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x