Historiek en evolutie in Lummen

De uitdeling van voedsel in Lummen vond haar oorsprong niet bij leken, maar bij de Zusters Kindsheid Jesu in Lummen en dit in de jaren 1980-1985

Ze ontstond uit de vaststelling dat enkele kinderen in de school zelden of nooit boterhammen bij hadden. Ze kregen dan een boterham van het klooster. Hun families leefden in grote armoede. De zusters vroegen aan plaatselijke handelaars naar overschotten en die brachten ze zelf naar die families. In diezelfde periode kwam er een vervaldatum op de producten en werd er nog meer voedsel weggegooid. Zuster Marie-Jeanne zag dat in de plaatselijke superette en vroeg of ze die producten mocht meenemen. Zo ontstond de voedseluitdeling aan de kloosterdeur. De mensen in nood mochten aanbellen en kregen hulp afhankelijk van de producten die ze hadden ingezameld.

Echt pionierswerk voor die tijd als we weten dat in die periode de Nationale Voedselbank in leven geroepen werd om voedselverspilling tegen te gaan om daarmee de noodlijdenden te helpen. In Limburg vierde de Voedselbank in 2018 haar 25-jarig bestaan.

De voedseluitdeling bij de zusters was daarom bekend ver buiten de gemeentegrenzen. Er waren nog niet veel centra waar voedsel uitgedeeld werd.

De kloostergemeenschap was nog goed bevolkt en meerdere medezusters hadden de pensioenleeftijd bereikt en naar het voorbeeld van hun stichter Kanunnik Triest hebben ze zich vele jaren met hart en ziel ingezet om die kwetsbare groep te helpen.

Helaas werd hun gemeenschap steeds kleiner en werd het organiseren van inzamelen, verwerken en uitdelen steeds moeilijker. Hun grote bekommernis  'Zou alles wegvallen als de tijd gekomen was dat zij Lummen gingen verlaten?’

In de hoop dat hun werk kon voortgezet worden, sloten ze op 10 april 2008 aan bij de grote Sint-Vincentius Vereniging. Onder de naam van ‘Conferentie Kindsheid Jesu Lummen’.

Een paar jaren later werden enkele leken aangesproken om te komen helpen en op korte tijd werd veel in handen van de vrijwilligers gelegd.

2015: de laatste zusters zouden midden 2016 vertrekken uit Lummen en het klooster zou een andere bestemming krijgen. Wat nu? Waar naartoe met de voedselbedeling?

De kapel, een grote mooie ruimte zou ideaal zijn als locatie om voedsel uit te delen. Zou dat mogelijk zijn? De congregatie ging akkoord. In juli 2016 mochten we beschikken over de kapel met de twee zij-lokaaltjes (sacristie en bergruimte) en de gang die het klooster verbond met de plaatselijke basisschool.

De gemeente heeft de noodzakelijke aanpassingswerken voor haar rekening genomen: licht, keukenmeubel, warmwatervoorziening en de plaatsing van de zonnewering voor de ramen.

Helaas is die mooie ruimte te klein geworden door de vele gezinnen die we helpen. We trachten er het beste van te maken.

Corona heeft ons geleerd vindingrijk te zijn. Onze cliënten moesten we aan de buitendeur bedienen omwille van de opgelegde veiligheidsmaatregels. Wij stelden vast dat dit vlot verliep. Het venster naast de toegangsdeur werd geopend om de lege box terug te geven om gereinigd te worden. 

Na Corona hebben we nog meerdere ramen open gedaan zo kunnen nu onze cliënten hun groenten en fruit kiezen. Goederen ruilen, speciaal ter beschikking gestelde goederen, luierbroekjes, maandverband ... vrij kiezen. Een kleine gratis markt en bij elk kraampje is er tijd voor een een zo gewaardeerd babbeltje.

Historiek en evolutie in Lummen
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x